بله همين من رو کشتهکاملا درستهتلاش کن هر طور شده خودتو مشغول کنيمن خودم روستايي هستمخوشبختانه تو روستا خيلي زمينه مشغول کردن هستبستگي داره به جا و مناطقبه ي تهراني بگم که شغل نداره بگم خودتو مشغول کن وقتي آپارتمان نشين هم باشهخيلي سخت ميشهمشغول کردن به معني کار داشتن نيستممکنه کاري نتوني پيدا کني ولي مشغول باشيما الان توي خونه 11 نفر هستممثلا چند ساعت کمک دوستت يا دايي بکنيا تو باغچه چيزي بکارولي اين ازدحام ميتونه خي بد باشهيا آکواريم درست کندوچرخه داشته باشد گاهي گردشي بکنمن الان 26 سالمه ولي آزادي عمل ندارماگر اينها را انجام بدهي زودتر مي توني وسواستو درمان کنيپدر سالاري هستتفريحات شما چيه؟از نظر فاميل هم . عمو ها و دايي هايم هيچ بدرد نميخورنتفريحي ندارممثال زدممنظورم اينه که از يکنواختي در بياببين ي روان شناس مشهور در دنيا به نام آلبرت اليسبيش از نود سال داشت ولي هنوز روان درماني مي کرد و کتاب هاي زيادي دارهدر درمان هم موفق بودهيکي از کتابهايش هست: زندگي شادمانهبلهوقتي به ديگران بگوييم تفريح شما چيهغالبا تصور مي کنند بايد پولي قلمبه داشتاليس ميگه هر چيزي که بتونه در اين فراز و نشيبهاي زندگي هيجان مثبتي در حد خودش به زندگيت تزريق کنهآخر کتاب فهرستي از اين ها را مياره مثل:تماشي فيلم/ پوشاندن لباس بچه، بازي با بچه ها، جمع کردن کلکسيون مورد علاقه، مشت زني تو کيسهطناب بازي، يوگا، همان غذاي خودت را بيرون بخوربلهدرستهشطرنج، باغ آرايي، گياهکارينقاشي، نامه نوشته، عکاسيکمک به مردم، تعمير دوچرخه،شنا، ماهيگيريکتابخواني، شنيدن سخنراني و موسيقي مورد علاقهدعاکردن، دوش گرفتن

 ماساژ دادن بدن با روغن خوشبو،چندين صفحه استبلهاينها بخشي از آن بودببيند شما مدتي يک پتو را بگذار توي انباريخود بي مصرف شدن سبب ميشه بو بگيرهذهن اگر درمان بشه . زندگي هم خود بهشت ميشهآب راکد باشه خودت ديدي چقدر بد ميشهبلهحرکت کردن سبب زلال شدن و شفافي ذهن ميشهبعدش وقتي گذشته خودت را از بالا ببينيتعجب مي کنه که چقدر در حق خودت بد کرديبلهبي برنامگي کشنده است

وقتي مي خواهند ي زنداني را تنبيه کنند


در اتاقي حبسش مي کنند که نتونه برنامه داشته باشه

الان به زنداني که مي خواهند جايزه بدهند او را مي برند بيرون از زندان براي رفتگري يا کاشتن درخت


من ديدمشونخيلي خوشحال ميشنددرستهوقتم تمامهاين جا چون براي مشاوره محدوديت دارهخيلي لذت بردم از هم صحبتي با شمتو نميشه زياد درباره يک موضوع سؤال پرسيد سعي کردم راهنمايي کاملي کنمتا ان شاالله مفيد باشه و از آشفتگي بيرون بيايمنم تجربه وسواس داشتمان شاءاللهجدياعتماد به مرجع تقليدم خيلي خيلي کمکم کردبلهالانم در درمان وسواس وقتي به افراد مي گويمبراشون جالبهوقتي مي گويند نميشه مي گويم من عمل کردم شدهبه شرايط دارهيکي ممکنه ي ساليکي ممکنه سه سالبلهيکي ممکنه تا آخر عمر نياز باشه بي اعتنا باشه
 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Herbert Jill بهترين خريد خانه لاکچري Buy Telegram Members
 Mood songs سرور مجازي معرفي هتل ها، هتل آپارتمان ها و مراکز اقامتي ايران Maxine David