اگر گفتند بي اعتنا باش شجاعانه تلاش کن طبق نظر متخصص ماهر يعني مرجع تقليدت عمل کنيهر فکري که به ذهنت خطور کرد با خودت بگو مرجع تقليدم اين طور گفته و من چون مقلدم از او تقليدم مي کنم وبيشتر از اين وظيفه ندارماگر به هر دليلي قدرت وسواس زياد بود و نتونستي به اعتنا باشي حتما درمان را زير نظر روان شناس شروع کنيعني بايد ابتدا قدرت وسواس را کم کني تا موفق بشيدرستهاگر هم روان شناس تشخيص داد که لازم است دارو هم مصرف کنيدزير نظر روان پزشک هم باشبلهتا به ياري خدا و همت و تلاش خودتان و متخصصاناز وسواس نجات پيدا کنيان شاءاللهبه ياد داشته باشپرسيدن هاي زياد وسواس شما را زيادتر مي کنه

 شغل تون چيه؟بيکارمسن؟کدام استان؟26اصفهانعلت بي کاري؟کار نيسترفيق صميمي داري؟ بيرون ميري؟نهپياده روي يا تفريح؟پياده رو ميکنم گاهي ميرم ماهي گيريبا چي ماهي گيري مي کني؟تور يا قلاب؟قلابچيزي هم صيد مي کني؟گاهي 2 کيلو گاهي هن هيجيتو روستاآهاناسم شما چيه؟رضارضا جانمن روان شناسمتجربه مشاوره وسواس خيلي زياد داشتمخوش بختمبلهطبق چيزي که گفتم عمل کنيد تا ان شاالله زودتر راحت بشيمي دوني الان چه قدر در زحمت هستي و فکرت آشفته استان شاءاللهکافيه به متخصصت اعتماد کنيخيلي .و شجاعانه زير نظرش عمل کنينگران قيامت و اينها نباش. چون طبق نظر مرجع خودت عمل مي کني نه سر خودبلهمراجع هم همگي مي گويند اگه خيالت راحت نيست قيامتت گردن منبي کاري برات سم استوقتي بي کار باشي وسواست زيادتر ميشه و فکرهاي مزاحمت زياد ميشه
 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

وکيوم آبي سلامت دارو you movies Shufflevine Michelle Leslie Vicki Chuck Elizabeth epos_lightspeed Guidance for travel and import and export to Iran